Preskočiť navigáciu

Dňa 26. júna 2012 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorov víťazných prác v súťaži o "Naj lesnú knihu" v študovni a čitárni knižnice. Knihy vlastnoručne tvorili žiaci zo základných škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa o najkrajšie literárne dielo na tému LES vo forme poézie a prózy medzi mladšími a staršími žiakmi z celkového počtu 175 kníh.

Národné lesnícke centrum (NLC) v spolupráci s LESY SR, š.p. v tomto roku už po druhýkrát pripravili projekt "Les ukrytý v knihe", celoslovenskú kampaň realizovanú medzi knižnicami, lesníkmi, žiakmi, v ktorej hlavnú úlohu hrá kniha s lesnou tematikou. Cieľom projektu bolo priblížiť účastníkom dlhú cestu knihy od jej zrodu až po miesto, kde je určená svojim čitateľom - knižnice. Práve tieto inštitúcie prejavili záujem o zapojenie sa do projektu a spolu s lesnými pedagógmi priniesli "kus lesa" do knižníc. V období od 10. apríla do 15. mája 2012 sa uskutočnili rôzne aktivity spojené s čítaním a prehlbovaním vedomostí o lese, ktorých cieľom bolo posilniť prírodovednú a čitateľskú gramotnosť detí a mládeže. V tomto roku sa zapojilo 39 knižníc.