Preskočiť navigáciu

Tradične sa 30. marca 2012, posledný marcový piatok, uskutočnilo podujatie na podporu detského čítania pod názvom Noc s Andersenom. Podujatie sa realizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a výročia narodenia H. Ch. Andersena. V knižnici prenocovalo 30 vybratých detí z dvoch základných škôl a jednej materskej školy (ZŠ Dominika Savia vo Zvolene, ZŠ Ul. Rázusa vo Zvolene a MŠ Ul. Hrnčiarska vo Zvolene). Pre deti bolo pripravené množstvo podujatí od divadelného predstavenia, cez čítanie rozprávok a tvorivé dielne, až po prekvapenie v podobe vzácneho rozprávkového hosťa.

Podujatie sponzorsky podporili McDonald´s vo Zvolene, TESCO extra vo Zvolene, Globus, s.r.o. Zvolen, Slovenská sporiteľňa a ďalší.

článok na zv-podujatia.com