Preskočiť navigáciu

Dňa 10. septembra 2012 sa uskutočnil koncert a výstava prác žiakov Súkromnej umeleckej školy Quo vadis zo Zvolena v študovni a čitárni knižnice.

Na koncerte vystúpili žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis zo Zvolena s krátkymi ukážkami ľudovej a klasickej hudby. Súčasťou podujatia bola výstava výtvarných prác žiakov. Detskí záujemcovia mali možnosť vyskúšať si výtvarné techniky v tvorivých dielňach pod vedením pedagóga.