Preskočiť navigáciu

Dňa 18. októbra 2012 sa uskutočnila prednáška Ing. Václava Kociana "Náš veľkomoravský kráľ Rastislav a jeho veľké činy pre dobro našich predkov i nás" v študovni a čitárni knižnice v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Zvolene. Prednáška bola spojená s autorskou prezentáciou knihy Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo a autogramiádou.

Kráľ Rastislav bol panovníkom, ktorý položil pevné základy nášho duchovného života a kultúrnej samostatnosti, základy, ktoré pretrvali cez ťažké dejinné skúšky až do dneška. Prezentovaná kniha Zabudnutý kráľ Rastislav je pokusom predložiť ucelený pohľad na život a dielo Rastislava, ktorý za pomoci Cyrila a Metoda položil kultúrne, právne, školské i cirkevné základy pre svoju ríšu a ukázal cestu ďalším Slovanom. Vojensky obhájil suverenitu svojho štátu voči Frankom a v dôsledku vlastizrady Svätopluka podstúpil za svoj národ aj bolestné mučeníctvo.