Preskočiť navigáciu

Dňa 7. júna 2012 sa uskutočnilo spomienkové podujatie Zvolenský rodák Jozef Kozáček v študovni a čitárni knižnice v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Zvolene. Prednášala Mgr. Tatiana Figurová z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Jozef Kozáček (1807-1877) patril medzi významných slovenských dejateľov. Tento cirkevný hodnostár a kultúrny pracovník sa aktívne podieľal na mnohých významných udalostiach slovenského národa v 19. storočí. Patril do generácie matičných dejateľov. Pričinil sa o založenie Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha, gymnázia v Kláštore pod Znievom. Finančne podporoval vydávanie Pešťbudínskych vedomostí a Národných novín.

Jozef Kozáček - výberová personálna bibliografia (146 kb, pdf)