Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica sa 4. júna 2013 po piatykrát zapojila do 6. ročníka celoslovenského projektu Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF Čítajme si... 2013, ktorý je najpočetnejším detským čitateľským maratónom. V rámci maratónu sa deti vo veku od 6 do 15 rokov pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. Do projektu sa zapojlo 334 detí zo Zvolena a regiónu. Každé dieťa prečítalo nahlas jednu stranu z knihy Reného Goscinniho „Mikulášove prestávky“Čitateľský maratón bol zahájený Mgr. Miroslavom Marcinkom, vedúcim Odboru školstva MsÚ vo Zvolene. Deti čítali v oddelení literatúry pre deti a mládež, v študovni a čitárni knižnice a v oddelení spoločenskovednej literatúry. V čitateľskom maratóne čítalo 36 321 detí z celého Slovenska, čím sa podarilo sa prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov. 

Reportáž TV Hronka