Preskočiť navigáciu
V dňoch 3. - 7. júna 2013 sa v krajskej knižnici uskutočnili sprievodné podujatia pre deti v rámci Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013. V oddelení pre deti a mládež sa premietali pre organizované skupiny detí filmy o ochrane prírody. 19. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2013 sa zapojil do kampane Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád, preto bol aj výber prezentovaných filmov v knižnici najmä na túto tému. Dňa 5. júna 2013 sa uskutočnil seminár Doprava v mestách v študovni a čitárni knižnice. Na záver seminára sa premietal film Automat. Dňa 6. júna 2013 sa uskutočnila v oddelení literatúry pre deti a mládež beseda pre žiakov ZŠ o lesnej stráži, ktorú viedol Ing. Martin Kochlica, pracovník CHKO Poľana.