Preskočiť navigáciu
5. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu – Prečo mám rád Slovensko v študovni a čitárni knižnice. Tento rok prebiehal už 20. ročník regionálneho kola tejto súťaže žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť svoj vzťah k slovenčine a Slovensku. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 13 základných škôl z regiónov Detva, Krupina, Zvolen a 3 subjekty zaslali práce stredoškolákov. Hodnotilo sa 166 poetických a prozaických prác. Víťazné práce budú zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá bude prebiehať v roku 2014. Ceny úspešným súťažiacim odovzdal Mgr. Miroslav Marcinko, vedúci Odboru školstva, Mestský úrad Zvolen.
 
Reportáž v Rádiu Regina - Halabala (po 10. minúte vysielania)