Preskočiť navigáciu

Dňa 19. septembra 2013 sa uskutočnilo Sympózium (Úvahy) o ľudskosti a ekologickosti človeka a jeho ľudskej prirodzenosti a podstate v študovni a čitárni knižnice. Sympózium bolo realizované pod záštitou Katedry spoločenských vied Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s krajskou knižnicou