Preskočiť navigáciu

Dňa 12. septembra 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy Zvolen – moje mesto v študovni a čitárni knižnice. Výstava zahŕňa aj niekoľko metrov dlhú kolektívnu kresbu inšpirovanú povesťami, rozprávkami, príbehmi a zákutiami nášho mesta, ktorá vznikla v máji tohto roku vo Výtvarnom odbore ZUŠ vo Zvolene, nakreslili ju žiaci vo veku 6 - 17 rokov. Podnetom pre jej realizáciu boli oslavy 770. výročia udelenia mestských výsad, a tak sa na jej ploche nájdu nielen rozličné odkazy na historické udalosti, ale aj očarujúce predstavy, ktoré vyvolali v detskej fantázii.

Výstava je sprístupnená pre verejnosť do 30. septembra 2013 v priestoroch študovne a čitárne.