Preskočiť navigáciu
V máji 2013 sa uskutočnilo niekoľko hodín netradičnej regionálnej výchovy Zvyky a obyčaje našich predkov pre žiakov ZŠ, ktoré viedla pani Božena Tisoňová a doplnila ich aj výstavou podpolianskej výšivky. Božena Tisoňová je nadšenou obdivovateľkou ľudových tradícií Podpoľania. Hoci je už dôchodkyňa, realizuje sa aj zaznamenávaním vlastných spomienok na prežívanie a tradíciu sviatkov v minulosti. Svoje skúsenosti odovzdáva pani Tisoňová cez články uverejňované v regionálnych médiách. Hodnotná je jej zbierka starých pôvodných výšiviek, ale aj vlastná výšivkárska tvorba. Svoje spomienky na spôsob života a remeslá našich predkov prezentovala na podujatiach v knižnici žiakom základných škôl.