Preskočiť navigáciu

1. apríla 2014 sa uskutočnilo stretnutie stredoškolákov s významným slovenským spisovateľom a pedagógom Antonom Laučekom. Podujatie bolo realizované v rámci Týždňa slovenských knižníc v študovni a čitárni knižnice. Doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. pôsobí na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, kde vyučuje teóriu a dejiny literatúry a teóriu a dejiny žurnalistiky. Je autorom viacerých kníh poviedok a noviel, venoval sa literárnohistorickému výskumu, čo dokumentujú učebnice Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (1999) a iné. Biografiu biskupa J. Vojtaššáka priblížil v publikácii Anjelom svojim prikážem o tebe (2000), je autorom románu Keď lastovičky nemôžu lietať (2006) a románu o životných osudoch A. Hlinku Andrej (2007).