Preskočiť navigáciu
2. decembra 2014 sa uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov Základnej školy Jilemnického 1035/2 vo Zvolene zameraný na protidrogovú prevenciu Drogy, to teda nie! Kvíz bol organizovaný v spolupráci s Mestom Zvolen so zameraním na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Garanciou kvality podujatia bola odborná porota v zložení - inšpektor Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Iveta Gondášová (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zvolen) a Bc. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen a Rotary klub Zvolen.