Preskočiť navigáciu
V dňoch 14. apríla až 16. mája 2014 podporila krajská knižnica kampaň Národného lesníckeho centra vo Zvolene „Les ukrytý v knihe“ cyklom podujatí pre deti základných škôl so zameraním na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu čítania v oddelení pre deti a mládež.