Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica sa 18. júna 2015 zapojila po siedmykrát do 8. ročníka celoslovenského podujatia - čitateľského maratónu „Čítajme si... 2015“, najpočetnejšieho čitateľského maratónu realizovaného pod záštitou Linky detskej istoty pri slovenskom Výbore pre UNICEF. V rámci maratónu sa deti vo veku od 6 do 15 rokov pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. Knižnice aj tento rok spojili deti Slovenska pri čítaní kníh. V krajskej knižnici čítalo 299 detí zo Zvolena a blízkeho regiónu. Každý účastník prečítal jednu stranu z knihy Romana Brata Môj anjel sa vie biť. Čitateľský maratón bol zahájený Mgr. Miriam Rašnerovou z Odboru školstva MsÚ vo Zvolene. Deti čítali v oddelení literatúry pre deti a mládež, v študovni a čitárni knižnice, v oddeleniach spoločenskovednej a náučnej literatúry. V čitateľskom maratóne čítalo 38 383 detí z celého Slovenska, čím sa podarilo prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov o 1 319 čítajúcich detí.