Preskočiť navigáciu
21. apríla 2015 sa uskutočnili odborné prednášky Nadčasový Ľudovít alebo Štúrov odkaz dnešku a S láskou, Ľudovít Štúr, pripravené v spolupráci s Oblastným strediskom Matice slovenskej vo Zvolene. Prednášali: vedecký tajomník Matice Slovenskej Mgr. Peter Cabadaj, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej Mgr. Marián Grupač a Mgr. Zuzana Bukovenová zo Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej.