Preskočiť navigáciu
25. mája 2015 sa uskutočnila prednáška Dr. Cyrila Andrewa Hromníka "Sloveni a Slovensko". Historik, ktorý v súčasnosti žije a tvorí v Kapskom meste v Juhoafrickej republike, vyštudoval históriu Afriky a portugalčinu na Karlovej univerzite v Prahe, zúčastňoval sa na viacerých výskumných projektoch v Etiópii a ďalších krajinách južnej Afriky, Ázie a Európy. Výskum prehistorickej Afriky, Indie a medzikontinentálnych kultúrnych výmen ho priviedol k štúdiu dávnej minulosti našich prapredkov v stredoeurópskom priestore. Priniesol nový pohľad na našu minulosť, ktorý sa podstatne líši od oficiálnej česko-slovenskej či stredoeurópskej historiografie.