Preskočiť navigáciu
V dňoch 5. – 9. októbra 2015 sa v knižnici uskutočnilo niekoľko podujatí v rámci 11. ročníka Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti. Hlavnými organizátormi boli Český spolok vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Občianske združenie BONA FIDE Praha. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR. Tento rok bolo podujatie zároveň súčasťou Festivalu české a slovenské tvorby pro děti v Měsíci české a slovenské kultúrní vzájemnosti pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana. V priestoroch študovne a čitárne bola sprístupnená výstava "Pavel Jozef Šafárik", ktorá priblížila život a dielo významnej českej a slovenskej osobnosti. Výstavu pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach. V oddelení literatúry pre deti a mládež sa realizovala séria podujatí pre deti základných škôl „Rozprávky sú pohádky“ formou hlasného čítania českých rozprávok, ktoré bolo spojené s prezentovaním spoločných a odlišných znakov českého a slovenského jazyka, bola sprístupnená Výstava českej literatúry pre deti z kníh nachádzajúcich sa vo fonde krajskej knižnice. V študovni a čitárni 5. októbra 2015 uviedlo bábkové Divadlo Piškot Praha rozprávku K. J. Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký; 6. októbra 2015 bola prezentovaná dvojjazyčná kniha od J. T. Mettlerovej Pohádečko moje – Rozprávočka moja; 8. októbra 2015 pripravilo občianske združenie BONA FIDE Praha s rozprávkami F. Hrubína a M. Rúfusa dvojjazyčné bábkové predstavenie Rozprávky jsou pohádky. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti sa slávnostne ukončil prednáškou Život a dielo P. J. Šafárika. Prednášajúcim bol publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí sa aktívne zúčastňovala aj predsedníčka Českého spolku vo Zvolene p. Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.