Preskočiť navigáciu
27. októbra 2016 sa v krajskej knižnici uskutočnil ďalší kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen a Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo Zvolene. Súťažili medzi sebou členovia seniorských klubov zo Zvolena v štyroch súťažných kolách. Kvíz prebiehal v rámci realizácie celoslovenského preventívneho projektu pre seniorov Bezpečná jeseň života. Porota pracovala v zložení: predseda poroty Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen, členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.