Preskočiť navigáciu
27. apríla 2016 sa uskutočnil kvíz pre seniorov Bezpečná jeseň života. Kvíz bol pripravený v spolupráci s Mestom Zvolen a Okresným riaditeľstvom policajného zboru Zvolen. V štyroch súťažných kolách súťažilo osem klubov seniorov zo Zvolena. Kvíz prebiehal v rámci realizácie celoslovenského preventívneho projektu pre seniorov Bezpečná jeseň života. Porota pracovala v zložení: predseda - Jozef Michalík, inšpektor Mestskej polície Zvolen; členmi poroty boli Mgr. Ladislav Lietava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Zvolen; Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Bc. Adriana Sojaková, Krajská knižnica Ľ. Štúra. Súťažili aj seniori v publiku, ktorí za rýchlu a správnu odpoveď mohli získať knihu. Víťazom kvízu sa stali seniori z Denného centra na ul. M. R. Štefánika vo Zvolene. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.