Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica sa 2. júna 2016 zapojila do 9. ročníka celoslovenského podujatia - 6 hodinového čitateľského maratónu „Čítajme si... 2016“, najpočetnejšieho čitateľského maratónu realizovaného pod záštitou Linky detskej istoty pri slovenskom Výbore pre UNICEF. V rámci maratónu sa deti vo veku od 6 do 15 rokov pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. Knižnice aj tento rok spojili deti Slovenska pri čítaní kníh. V krajskej knižnici čítalo 373 detí zo Zvolena a blízkeho regiónu, čo bolo o 74 detí viac ako v roku 2015. Každý účastník prečítal jednu stranu z knihy Marty Hlušíkovej Kde pavúky tkajú cukrovú vatu alebo Gabriely Futovej Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej. Čitateľský maratón bol zahájený Mgr. Miroslavom Marcinkom, vedúcim Odboru školstva MsÚ vo Zvolene. Deti čítali v oddelení literatúry pre deti a mládež, v študovni a čitárni, v oddelení spoločenskovednej literatúry a v zasadačke knižnice. V čitateľskom maratóne čítalo 40 954 detí z 237 miest a obcí na Slovensku, čím sa podarilo prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov o 2 571 čítajúcich detí.