Preskočiť navigáciu
26. januára 2016 sa uskutočnil seminár Štipendijné možnosti do zahraničia pre umelcov pripravený v spolupráci so SAIA, n.o. Cieľom seminára bolo informovať o štipendiách a cestovných grantoch do zahraničia pre umelcov, pedagógov a študentov umeleckých smerov (programov) zo stredných, základných a vysokých škôl, ale aj absolventov, umelcov a širokú verejnosť. Účastníci sa dozvedeli ako získať štipendium na študijný/umelecký pobyt v zahraničí.