Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica pripravila v dňoch 16. - 25. februára 2016 a 3. - 15. novembra 2016  pre seniorov ďalšie bezplatné kurzy základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov „Počítač, môj pomocník“. Školiteľkami boli Mgr. Miroslava Slováková a Mgr. Adriana Sojaková z krajskej knižnice. Kurzov sa zúčastnilo 15 účastníkov.