Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica pripravila pre seniorov nad 60 rokov bezplatné kurzy základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov „Počítač, môj pomocník“. Školiteľkou bola Mgr. Miroslava Zraková, ktorá bola v knižnici na absolventskej praxi. Kurzy boli realizované v období november 2013 - február 2014. Cieľom kurzov bolo nadobudnúť základné zručnosti pre prácu s počítačom, rozšíriť informačné a komunikačné možnosti vďaka internetu. Kurz pozostával zo 4 stretnutí v dĺžke trvania 90 min. Každý absolvent kurzu získal možnosť stať sa registrovaným čitateľom knižnice bezplatne na jeden rok. Kurzu sa zúčastnilo 43 účastníkov.