Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2015 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Annou Farbiakovou. 26. marca 2015 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene a 14. apríla 2015 v DDaDSS Záhonok tradície a zvyky spojené s uctievaním sviatku Veľkej noci. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu.
 
Článok Mgr. Hiczérovej - Veľká noc a zvyky