Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2016 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Annou Farbiakovou. 22. marca 2016 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene a 23. marca 2016 v DDaDSS Záhonok tradície a zvyky spojené s uctievaním sviatku Veľkej noci. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu.

 
Článok Mgr. Hiczérovej - Veľká noc a jej tradície
Článok Mgr. Mázorovej - Veľká noc