Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2017 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Mgr. Zuzanou Mackovou19. júna 2017 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene a 20. júna 2017 v DDaDSS Záhonok Letné zvyky, tradície a obrady. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu. 9. - 10. októbra 2017 prezentovala v obidvoch DDaDSS Minerálne pramene zvolenského regiónu. Po prezentácii bola aj ochutnávka prameňov. 18. decembra 2017 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene Zvyky, tradície a obrady Vianoc a predvianočný čas na Slovensku.
 
 
Články Mgr. Hiczérovej:
Beseda o ľudových letných zvykoch, tradíciách a obradoch
Beseda na tému "Minerálne pramene zvolenského regiónu
Beseda na tému "Zvyky, tradície a obrady Vianoc a predvianočný čas na Slovensku

Články Mgr. Mázorovej: