Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2017 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Mgr. Zuzanou Mackovou. 19. júna 2017 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene a 20. júna 2017 v DDaDSS Záhonok letné zvyky, tradície a obrady. Priniesla so sebou aj množstvo publikácií a kníh, ktoré mali klienti počas jej prednášky k nahliadnutiu.

Článok Mgr. Hiczérovej:
Beseda o ľudových letných zvykoch, tradíciách a obradoch
Článok Mgr. Mázorovej:
Beseda o letných zvykoch a tradíciách