Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2018 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Mgr. Zuzanou Mackovou. 
25. januára 2018 prezentovala v DDaDSS Záhonok Fašiangové zvyky a tradície.  
Článok Mgr. Mázorovej:
Beseda o fašiangových zvykoch a tradíciách