Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica v spolupráci s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb vo Zvolene (DDaDSS) realizovala v roku 2018 podujatia pre seniorov v spolupráci s knihovníčkou Mgr. Zuzanou Mackovou. 
25. januára 2018 prezentovala v DDaDSS Záhonok Fašiangové zvyky a tradície.  
Článok Mgr. Mázorovej:
Fašiangové posedenie
 
19. marca 2018 prezentovala v Klube dôchodcov na Podborovej, 20. marca 2018 v DDaDSS Záhonok a 23. apríla 2018 v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene Marec - mesiac knihy.  

Článok Mgr. Mázorovej:
Marec mesiac knihy
 

19. júna 2018 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene a 21. júna 2018 v DDaDSS Záhonok 100. výročie založenia prvej ČSR.  
25. októbra 2018 prezentovala v Stredisku Domov sociálnych služieb na Štefánikovej ul. vo Zvolene knihu Babička od Boženy Němcovej v rámci mesiaca október venovanému úcte k starším.  

Článok Mgr. Hiczérovej:
Mesiac október "Úcta k starším"
 

29. októbra 2018
prezentovala v DDaDSS Záhonok knihu Babička od Boženy Němcovej v rámci mesiaca október venovanému úcte k starším.