Preskočiť navigáciu

Súborný katalóg regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja (RK BBSK)

Súborný katalóg RK BBSK

- katalóg obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch 6 RK BBSK:

  • Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (VKMK Banská Bystrica)
  • Knižnice Jána Kollára v Kremnici (KJK Kremnica)
  • Novohradskej knižnice v Lučenci (NK Lučenec)
  • Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote (KMH Rimavská Sobota)
  • Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši (HNK V. Krtíš)
  • Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene (KKĽŠ Zvolen)

V prípade, že Vami žiadaný dokument sa nenachádza v online katalógu krajskej knižnice,  ponúkame možnosť využitia Súborného katalógu regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja. Ak ste dokument našli v niektorej z uvedených knižníc, môžete v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku KK ĽŠ požiadať krajskú knižnicu o sprostredkovanie vypožičania dokumentu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (kontakt: Jana Albertová, e-mail: jana.albertova@kskls.sk - oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry).