Preskočiť navigáciu
25. a 27. septembra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil teoreticko-praktický tréning Časový a stres manažment v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Lektorkou bola PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. Účastníkmi boli odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja. Cieľom kurzu bolo získať poznatky o strese, príčinách stresu, jeho dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania, naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie v práci s ľuďmi, používateľmi, spolupracovníkmi a efektívne manažovať čas knihovníkov. 
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu