Preskočiť navigáciu
V dňoch 22. - 23. októbra 2018 sa v krajskej knižnici uskutočnil teoreticko-praktický tréning Úspešné vedenie tímu v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Lektorkou bola Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD. Cieľom kurzu bolo osvojenie vedomostí a zručností o budovaní a vedení tímu, ovládanie techník tímovej práce, naučiť sa nastavovať procesy tak, aby smerovali k efektívnejšiemu využívaniu ľudského potenciálu v knižnici. Účastníkmi boli odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja. 
 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu