Preskočiť navigáciu

Adresár regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

Názov knižnice Regionálna metodička
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Lazovná 28
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Silvia Čorbová
tel.: 048/4124705
Knižnica Jána Kollára
Štefánikovo nám.33/40
967 01 Kremnica
Iveta Kuzmická
tel.: 045/6743776
Novohradská knižnica
J.Kármána č. 2
984 01 Lučenec
web: www.nklc.sk
Mgr. Monika Albertiová
tel.: 047/4513237
Knižnica Mateja Hrebendu
Hlavné námestie 8
979 01 Rimavská Sobota
web: www.kmh.sk
Bc. Stanislava Hriňová
tel.: 047/5631049 (ústredňa)
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Nám. A. H. Škultétyho č. 5
990 01 Veľký Krtíš
web: www.hnk-vk.sk
Mgr. Danka Šagiová
tel.: 047/4830223

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Štúrova 5
960 82 Zvolen
web: www.kskls.sk

Mgr. Soňa Pašková
tel.:
045/5331071 (ústredňa)
e-mail: sona.paskova@kskls.sk