Preskočiť navigáciu
Krajská knižnica organizuje v dňoch 25. a 27. septembra 2018 v čase 8.00 - 15.00 hod. teoreticko-praktický tréning Časový a stres manažment v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2. Lektorkou bude PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Cieľom kurzu je získať poznatky o strese, príčinách stresu, jeho dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania, naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie v práci s ľuďmi, používateľmi, spolupracovníkmi a efektívne manažovať čas knihovníkov. Účastníkmi budú odborní zamestnanci verejných knižníc Banskobystrického kraja.

 
PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL
FOND NA PODPORU UMENIA - HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu 

Teoreticko-praktický kurz na tému Časový a stres manažment
Stiahnite si pozvánku (jpg, 332 kb)