Preskočiť navigáciu

 KaVP_2017.pdf  - 346.42 kB

Knižničný a výpožičný poriadok

Krajskej knižnice Ľ. Štúra Zvolen

s platnosťou od 1. januára 2017