Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica Ľ. Štúra vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytového priestoru vo vestibule knižnice

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 25. 6. 2018 (do 8.00 hod.)

OVS_priestor_2018.pdf  - 146.91 kB

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže