Preskočiť navigáciu

Súborný katalóg regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja

Súborný katalóg regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja (RK BBSK)

- katalóg obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch 6 RK BBSK:

  • Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Banská Bystrica (VKMK Banská Bystrica)
  • Knižnice Jána Kollára, Kremnica (KJK Kremnica)
  • Knižnice Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota (KMH Rimavská Sobota)
  • Novohradskej knižnice, Lučenec (NK Lučenec)
  • Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš (HNK V. Krtíš)
  • Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, Zvolen (KKĽŠ Zvolen)

V prípade, že Vami žiadaný dokument sa nenachádza v online katalógu krajskej knižnice, ponúkame možnosť využitia Súborného katalógu regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja. Ak ste dokument našli v niektorej z uvedených knižníc, môžete v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku KK ĽŠ požiadať krajskú knižnicu o sprostredkovanie vypožičania dokumentu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (kontakt: Jana Albertová, e-mail: jana.albertova@kskls.sk - oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry).

 

   INFOGATE - Súborný katalóg knižníc SR

INFOGATE

Nový súborný katalóg obsahuje bibliografické záznamy dokumentov z 32 slovenských knižníc rôznych typov, aj Krajskej knižnice Ľ. Štúra.