Preskočiť navigáciu
V stredu 14. februára 2018 sa o 10.00 hod. uskutoční vedomostný kvíz pre žiakov ZŠ zameraný na protidrogovú prevenciu - Drogy, to teda nie! Spoluorganizátormi podujatia je Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen.
 
Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum prevencie, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia. Výsledkom tejto spolupráce je aj kvíz Drogy, to teda nie! Vedomostný kvíz je určený pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl, prebieha pod dohľadom odbornej poroty v troch súťažných kolách - literárne, všeobecné vedomosti a drogy v hudbe. Súťažiť budú aj žiaci v publiku, ktorí za rýchlu a správnu odpoveď získajú knižnú odmenu. Predsedom poroty je inšpektor Mestskej polície vo Zvolene Jozef Michalík, ďalšími členmi sú pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a Krajskej knižnice Ľ. Štúra. Ceny pre víťazov venovalo Mesto Zvolen. Podobný tematický kvíz je pripravený aj pre študentov stredných škôl.  
 
Pozvánka na kvíz Drogy, to teda nie!
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 273 kb)