Preskočiť navigáciu
Od 5. septembra 2017 do 29. septembra 2017 sa v študovni krajskej knižnice uskutočnia sprievodné aktivity v rámci celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 (DEKD).
 
Témou tohtoročných DEKD sú Pamiatky a príroda: Krajina možností.
  • 5. – 29. 9. 2017 - Prírodné pamiatky v literatúre, výstava

  • 18. 9. 2017 – 22. 9. 2017 - Minerálne pramene zvolenského regiónu, prezentácia spojená s ochutnávkou vôd, termín podľa dohody. K podujatiu bude vydaný bibliografický leták, podujatie je určené žiakom, študentom a širokej verejnosti. 

  • 27. 9. 2017 - 10.00 hod. a 16.00 hod. - Včelárstvo a jeho význam ako súčasť kultúrneho dedičstva, odborná prednáška spojená s prezentáciou včelích produktov. Prednášať bude doc. Ing. Milan Kodrík, CSc. z Technickej univerzity vo Zvolene. Spoluorganizátormi podujatia sú okrem krajskej knižnice: Lesnícka fakulta TU Zvolen, Katedra integrovanej ochrany krajiny a lesa, ZO Slovenského zväzu včelárov vo Zvolene. Podujatie je určené študentom a širokej verejnosti. 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR.
 
Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva v krajskej knižnici - prednáška Včelárstvo a jeho význam ako súčasť kultúrneho dedičstva
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 921 kb)
Pozvánka na Dni európskeho kultúrneho dedičstva v krajskej knižnici
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 133 kb)