Preskočiť navigáciu
Vo štvrtok 6. decembra 2018 sa o 10.00 hod. uskutoční vyhodnotenie regionálneho kola celoslovenskej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v študovni a čitárni knižnice.
 
Vyhlasovatelia a usporiadatelia krajského kola súťaže sú Krajská knižnica Ľ. Štúra, Mesto Zvolen, Centrum voľného času Domino vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene.
 
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku. Na vyhodnotenie regionálneho kola súťaže v krajskej knižnici budú pozvaní ocenení žiaci, ich pedagógovia, hostia a regionálne médiá. Víťazné práce z regionálneho kola budú zaslané do celoštátnej súťaže, ktorá každoročne prebieha v Nových Zámkoch a jej hlavným vyhlasovateľom a finančným gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
 
Pozvánka na vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
 
Stiahnite si pozvánku (jpg, 148 kb)