Preskočiť navigáciu

V stredu 24. mája 2017 sa o 16.00 hod. uskutoční slávnostné predstavenie a „krst“ novej knihy Emila Šimončíka Tri Duby. „Krstnými rodičmi“ knihy bude viceprimátor mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík a Jaroslav Švábenský mladší, syn jedného z hlavných organizátorov prvej pilotnej školy na letisku Tri Duby. Podujatie bude v študovni a čitárni knižnice.

Emil Šimončík (1948) sa narodil v obci Hájniky, ktorá dnes tvorí súčasť mesta Sliač, v ktorom žije so svojou rodinou. Získané technické a sociálne orientované vzdelanie profesijne uplatňoval vo výrobnej sfére drevospracujúceho podniku a v orgánoch miestnej samosprávy a štátnej správy. Prostredie, kde žije ovplyvnilo jeho vzťah k historickej vede a najmä k témam protifašistického odboja a k dejinám letectva. Záujem o leteckú históriu priviedol pred rokmi autora k priateľstvu s historikom Milanom Gajdošom, odborníkom na regionálnu históriu a k spoločnému rozhodnutiu napísať knihu. Potom, čo Milan Gajdoš v roku 2013 zomrel, realizácia plánu napísať knihu zostala na Emilovi Šimončíkovi. Knihou Tri Duby s podtitulom K histórii lietania na Pohroní a letiska v Sliači chcel autor pripomenúť miesta v našom regióne, kde sa história letectva rodila a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej vznik.  
 
Pozvánka na prezentáciu knihy Tri duby
 
Pozvánka na stiahnutie (jpg, 413 kb)