Preskočiť navigáciu
Televízia Markíza
Vydavateľstvo MAFRA Slovakia
Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Literárny fond, Nadácia Čisté slovo
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk, Mesto Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen
 
vyhlasujú v rámci XXXII. Štúrovho Zvolena
 
celoslovenskú novinársku súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov    
   

Štúrovo pero 2018

24. ročník súťaže Štúrovo pero je vyhlásený pre päť kategórií:
1. stredoškolské časopisy
2.
vysokoškolské časopisy
3. novinárske príspevky stredoškolákov
4. novinárske príspevky vysokoškolákov
5. elektronické magazíny

Podmienky súťaže:
Súťažiaci v 1. a 2. kategórii zašlú na adresu organizátora aspoň dve čísla školských časopisov, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2017 (každé číslo v 3 exemplároch) a vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine. V sprievodnom liste bude uvedené meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.    

Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne 2, maximálne 3 práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v 3 exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Nepublikované práce budú napísané na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, adresa, telefón a  e-mail, ako aj názov, adresa, telefón, e-mail školy, ktorú autor navštevuje.

Súťažiaci v 5. kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú minimálne dvoch autorov (teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov). Za elektronické magazíny nie sú považované ani oficiálne stránky školy, PDF verzie tlačených časopisov, či účty na sociálnych sieťach. Do súťaže sa môžu prihlásiť len magazíny, ktoré v kalendárnom roku 2017 zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či audio), vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine.

Súťaž je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2018.
 
Súťažné práce v 1. – 4. kategórii je potrebné zaslať na adresu:
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, 960 82 Zvolen
 
Súťažné práce v 5. kategórii sa prihlasujú online cez registračný formulár na adrese: http://www.kskls.sk/stranka/sturovo-pero/formular/
 
Na slávnostné dvojdňové vyhodnotenie súťaže v apríli 2018 organizátori pozvú do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie, najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v kategóriách jednotlivcov a v kategórii elektronické magazíny zástupcov najúspešnejších redakcií. Vyhodnotenie bude spojené so seminármi o žurnalistike a tlačovými besedami. 
 
Viac informácií: zlatica.brodnianska@kskls.sk, riaditel@kskls.sk, 045/5335335
 
Na stiahnutie: Vyhlásenie Štúrovho pera 2018 (156 kb, pdf)