Preskočiť navigáciu
1. decembra 2015 sa uskutočnilo otvorenie celoslovenskej aktivity CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM aj na Mikuláša, ktoré v knižnici každý deň pokračovalo s inými čítajúcimi hosťami až do konca týždňa. Opäť sa spoločne čítalo a rozdávali sa mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov... Heslom bol slogan „Poď budem Ti čítať!“ a celý program akcentoval myšlienku „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!” Podujatí v krajskej knižnici sa zúčastnili deti zvolenských základných škôl.

CSČD - Zvolen číta deťom aj na Mikuláša


CSČD - Zvolen číta deťom aj na Mikuláša

Zvolen číta deťom aj na Mikuláša (hostia programu na obr. zľava: Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen; Ondrej Kalamár, spisovateľ; MgA. Viera Kučerová, prezidentka OZ CSČD, dramaturgička, herečka; Ondřej Daniš, herec DJGT vo Zvolene)
Original