Preskočiť navigáciu

8. decembra 2014 prekvapili návštevníkov a zamestnancov knižnice koledami a vianočným divadelným predstavením žiaci zo Školského klubu detí Základnej školy Jilemnického 1035/2 vo Zvolene pod vedením pani učiteliek Dagmar Lietavovej a Viery Roháčovej. Dramatizáciou vianočných kolied chceli priblížiť tradičné zvyky na Slovensku.

Koledníci v knižnici


Koledníci v knižnici

Koledníci v knižnici – žiaci zo Školského klubu detí Základnej školy Jilemnického 1035/2 vo Zvolene
Original