Preskočiť navigáciu
18. decembra 2013 sa uskutočnila prednáška na tému Rok európskeho občana pod vedením Mgr. Mareka Lenča, PhD. z  Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa jej študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene a Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.
 

Rok európskeho občana


Rok európskeho občana

Rok európskeho občana - prednáška Mgr. Mareka Lenča, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Original