Preskočiť navigáciu

Dňa 6. februára 2012 sa v knižnici uskutočnila beseda o súčasnosti a budúcnosti slovenského školstva a kultúry s predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc.

Beseda s Dušanom Čaplovičom


Beseda s Dušanom Čaplovičom

Beseda o súčasnosti a budúcnosti slovenského školstva a kultúry s doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. - hostia a návštevníci
Original