Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica sa 31. mája 2012 v čase od 9.00 do 15.00 hod. po štvrtýkrát zapojila do 5. ročníka celoslovenského projektu Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF "Čítajme si... 2012", v rámci ktorého sa deti vo veku od 6 do 15 rokov opäť pokúsili o prekonanie rekordu vo verejnom čítaní detí. Do projektu sa zapojilo 372 detí zo Zvolena a regiónu. Každé dieťa prečíta jednu stranu z knihy Gabriely Futovej - Hľadám lepšiu mamu. Čitateľský maratón bol zahájený Mgr. Miroslavom Marcinkom, vedúcim Odboru školstva MsÚ vo Zvolene a Bc. Zlaticou Brodnianskou, vedúcou Útvaru služieb krajskej knižnice. Deti čítali v oddelení literatúry pre deti a mládež, v študovni a čitárni knižnice a v oddelení spoločenskovednej literatúry.

Deťom z celého Slovenska sa niekoľkohodinovým čitateľským maratónom podarilo prekonať minuloročný rekord zapísaný v Slovenskej knihe rekordov. V čitateľskom maratóne čítalo 35 542 detí, čo bolo o 5 062 detí viac ako  v minulom roku.

Ďalší zdroj: UNICEF