Preskočiť navigáciu
17. marca 2014 sa uskutočnil vedomostný kvíz pre stredoškolskú mládež zameraný na protidrogovú prevenciu s názvom Drogy, to teda nie!. V kvíze si svoje vedomosti už tradične otestovali študenti zvolenských stredných škôl. Súťaž je každoročne organizovaná v spolupráci s Mestom Zvolen a je zameraná na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Porotcami kvízu boli - inšp. Jozef Michalík (zástupca Mesta Zvolen a Mestskej polície), Mgr. Iveta Gondášová (RÚVZ vo Zvolene) a Bc. Adriána Sojaková z krajskej knižnice. Kvíz mal tri kolá (literárne, protidrogové a drogy v hudbe). Víťazom kvízu sa stali študentky z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ceny do súťaže venovalo Mesto Zvolen.