Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica v spolupráci s Klubom zdravotne postihnutých vo Zvolene pripravuje pre členov klubu kurzy "Počítač, môj pomocník" pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Cieľom kurzov je nadobudnúť základné zručnosti pre prácu s počítačom, rozšíriť informačné a komunikačné možnosti vďaka internetu. Každý kurz pozostáva zo 4 stretnutí v dĺžke trvania 90 min.

V dňoch 6. - 15. 10. 2015, 16. - 25.  2. 2016 sa uskutočnili 2 kurzy pre mierne pokročilých. Kurzy absolvovalo 12 členov klubu. Školiteľkami boli Mgr. Lenka Malovcová a Mgr. Miroslava Slováková z krajskej knižnice.