Preskočiť navigáciu

Ako na web a Facebook?

20.05.2016, 13:51

18. mája 2016 sa uskutočnil celoslovenský odborný seminár a workshop Ako na web a Facebook? pre zamestnancov knižníc. Seminár bol realizovaný s finančnou podporou Slovenskej asociácie knižníc. Prednášala Mgr. Katarína Buzová, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. 


Cieľom seminára bola analýza súčasného stavu webových stránok slovenských knižníc, ich prezentácia na sociálnych sieťach a praktický workshop s návrhom a realizáciou stratégie komunikácie na Facebooku. Podujatia sa zúčastnilo 43 knihovníkov.

Seminár Ako na web a Facebook? v krajskej knižnici - prednášajúca Mgr. Katarína Buzová, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave<< Späť