Preskočiť navigáciu
<< Predchádzajúca stránka   Ďaľšia stránka >>
Kurz Účinná komunikácia [28.03.2017, 08:11]

10. - 12. októbra 2016 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Účinná komunikácia, Asertivita, Riešenie konfliktov v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia. Lektorkou bola Mgr. Veronika Maňková z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici.

Tritius - knižničný systém novej generácie [27.05.2016, 06:54]

25. mája 2016 sa uskutočnila prezentácia Tritius - knižničný systém novej generácie. Prednášali Ing. Jiří Šilha a Ondřej Široký z firmy LANius s.r.o. 

Ako na web a Facebook? [20.05.2016, 13:51]

18. mája 2016 sa uskutočnil celoslovenský odborný seminár a workshop Ako na web a Facebook? pre zamestnancov knižníc. Seminár bol realizovaný s finančnou podporou Slovenskej asociácie knižníc. Prednášala Mgr. Katarína Buzová, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave. 

Deň knihovníkov 2016 [24.03.2016, 10:55]

17. marca 2016 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2016, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK.  

Katalogizácia a výpožičky v KIS MaSK [13.01.2017, 12:49]

21. októbra 2015 sa uskutočnilo školenie Katalogizácia a výpožičky v KIS MaSK pre knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Banská, Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen. Školenia sa zúčastnilo 20 knihovníkov.

<< Predchádzajúca stránka 6-10 / 31 Ďaľšia stránka >>